Taustaa

Idea ympäristöluotsitoiminnan käynnistämisestä syntyi pari vuotta sitten Maaseudun Sivistysliiton tuottaman Kultainen metsä – näyttelyn kiertäessä Suomea. Näyttely pysähtyi myös Jyväskylässä, jossa on jo usean vuoden ajan toteutettu kulttuuriluotsitoimintaa. Kulttuuriluotsi vie ihmisiä taide- ja kulttuuriharrastusten pariin.

Jyväskylän taidemuseon toimesta muutamia luonto- ja ympäristöteemasta innostuneita kulttuuriluotseja valmennettiin toimimaan luotsina myös ympäristöasioissa. Kultainen metsä –näyttelyn aihepiiri toimi valmennuksen viitekehyksenä. Toiminnasta saatiin hyviä kokemuksia ja Maaseudun Sivistysliitto päätti lähteä jatkokehittämään toimintamallia.

Maaseudun Sivistysliitto haki ja sai keväällä 2013 Ympäristöministeriöltä ympäristökasvatus- ja valistustoimintaan tarkoitettua rahoitusta toimintamallin kehittämiseen. Rahoituksen avulla suunniteltiin ja kehitettiin ympäristöluotsikoulutuksen sisältöä sekä testattiin sitä käytännössä Kuopiossa järjestetyn pilottikoulutuksen avulla.

Kuopion pilottikoulutuksen kautta saatiin arvokasta tietoa koulutuksen sisällön, painotusten ja toimintatapojen kehittämiseen. Tällä hetkellä on käynnissä ympäristöluotsitoiminnan levittäminen uusille paikkakunnille. Toimintamallin levittämiseen on saatu rahoitusta Ympäristöministeriöltä sekä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmältä.