Luotsikoulutus

Ympäristöluotsit ovat ympäristöasioista ja ympäristösuhteesta monipuolisesti kiinnostuneita henkilöitä, jotka toimivat ympäristöasioiden vapaaehtoisina vertaisohjaajina kotiseudullaan.

Ympäristöluotsit herättelevät ihmisten suhdetta luontoon ja ympäristöön sekä saavat katsomaan omaa lähiympäristöä uusin silmin. Ympäristöluotsi ei ole opas vaan innostava kanssakulkija ja ”vertaisihmettelijä”. Toiminta on vapaaehtoistyötä oman ympäristön puolesta. Ympäristöluotsit tarjoavat ympäristösuhdetta syventäviä ja monipuolistavia kokemuksia esimerkiksi lapsi-, nuoriso-, seniori- tai erityisryhmille, kyläyhdistyksille ja järjestöille. Toimintaa voi järjestää niin asutusalueilla kuin luonnonympäristöissä.

Ympäristöluotsi-koulutuksen teemoja ovat mm. seuraavat:

Jokamiehenoikeudet ja luonnonympäristöt
Retkeily, metsäluonnon vastuullinen käyttö, luonnon villit ruoka‐aineet ja uudet teknologiat luontokokemusten avartajina.

Jokamiehen vastuu ja kestävä kehitys
Kierrätys ja jätehuolto, vähähiilisyys ja uusiutuvat energialähteet, luonnon monimuotoisuuden edistäminen, kaavoituksen seuraaminen ja ympäristöpoliittinen vaikuttaminen.

Ihminen ja miljöö
Kotiseudun tuntemus, kulttuuriset kerrostumat, paikkasidonnainen taide, yhteisöllisyys identiteetin luojana, rakennettu ympäristö, kaupunkiekologia ja urbaanit jokamiehenoikeudet.

Kauneus kuuluu kaikille
Ympäristön hyvinvointi, viihtyisyydestä ja kulttuuriarvoista huolehtiminen, tasa-arvoinen mahdollisuus kauniiseen ympäristöön, ympäristötaide.

Koulutuksen kesto
Kunkin koulutuksen lopullinen sisältö muotoutuu myös osallistujien toiveiden ja kiinnostuksen kohteiden sekä järjestämispaikkakunnan olosuhteiden pohjalta. Osallistujat pääsevät siis vaikuttamaan koulutuksen sisältöön.

Koulutuksen laajuus on n. 40 h ja se koostuu koulutustapaamisista, yhteisistä tutustumiskäynneistä ja retkistä sekä omien ympäristöluotsausten suunnittelusta ja testauksesta. Luotsiryhmän ympäristötietoutta syvennetään myös aiheeseen liittyvän materiaalin ja keskustelujen välityksellä. Koulutus tarjoaa erilaisia ympäristökasvatuksellisia metodeja, joita luotsit voivat hyödyntää luotsaustoiminnassaan.

Ideana on, että ympäristöluotsit aktivoivat omia työn, harrastuksen tai muun kiinnostuksen kautta tuttuja kohderyhmiään ympäristösivistyksen pariin. Tarkoituksena on myös ideoida konkreettisia tekoja oman elinympäristön ja lähimaiseman parantamiseksi. Koulutuksen jälkeen taitoja voi käyttää monin tavoin vapaaehtoistyössä oman elinympäristönsä hyödyksi ja siellä elävien iloksi.

Lisätietoja koulutuksesta:
Reeta Rönkkö
+358 50 326 7889
reeta.ronkko@msl.fi